Het mediationproces

In de regel verloopt het mediationproces als volgt:

  1. Tijdens het eerste (telefonische) contact vraag ik alleen naar algemene informatie, we gaan niet in op het conflict;
  2. Ik nodig de andere partij(en) uit om deel te nemen aan de mediation. Alle partijen krijgen van mij informatie over het mediationproces en een standaard mediationovereenkomst;
  3. Het eerste gesprek staat in het teken van afspraken maken en probleemverkenning. Aan het eind van het eerste gesprek moet duidelijk zijn of alle partijen bereid zijn om zich in te zetten om het proces tot een goed einde te brengen. We maken afspraken om eventueel al lopende juridische procedures te bevriezen. Tijdens of na het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend. Alle partijen zijn bij de gesprekken aanwezig. Indien gewenst kunnen zij een adviseur meenemen;
  4. We voeren een aantal gesprekken om uit te vinden wat de partijen verdeeld houdt, wat iedere partij belangrijk vindt en wat mogelijke oplossingen zijn. Ik begeleid het gesprek, partijen bepalen de inhoud. Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur;
  5. Indien nodig kunt u tussentijds adviseurs raadplegen (bijvoorbeeld een advocaat, een accountant of een pensioenadviseur);
  6. Tot slot maken partijen samen definitieve afspraken om het conflict op te lossen. Dit gebeurt op basis van normen en procedures die alle partijen rechtvaardig vinden. Deze afspraken worden door de partijen of door mij vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit document is bindend en openbaar, zodat partijen elkaar erop kunnen aanspreken dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wat er besproken wordt tijdens de mediationgesprekken blijft binnenskamers. Dit leggen we vast in de mediatonovereenkomst. U spreekt samen af welke informatie eventueel wel naar buiten mag.

Het merendeel van de mediations bestaat uit 4 tot 6 gesprekken.

In principe vinden de gesprekken plaats bij ons op kantoor. U mag uiteraard ook kiezen voor een andere locatie, mits alle partijen deze locatie prettig vinden.