Samenwerken is niet makkelijk, en veranderen met een groep al helemaal niet. Soms helpt het als iemand ‘van buiten’ meekijkt, luistert en vragen stelt die de groepsleden aan het denken zet.

Een verandering ontstaat alleen als de mensen om wie het gaat dit willen en zelf uitdenken. Bijna altijd is er voldoende kennis en wil in een groep om het werk beter te doen. Die kennis en die wil moeten wel aangeboord worden en ruimte krijgen. Dat is mijn rol.

Concreet betekent dit dat ik:

  • veel luister en veel vragen stel waardoor teamleden hun ideeën concreet en expliciet maken;
  • zo nodig de ideeën uitwerk tot een plan van aanpak;
  • praatpaal ben om kansen en om teleurstellingen mee te bespreken;
  • het traject volg en evalueer of het doel bereikt wordt.

Ik geloof in de uitspraak “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Daarom zoek ik graag naar alternatieve aanpakken die leiden naar het gewenste resultaat en die passen (of met opzet niet passen) bij de groep.

Een paar voorbeelden:

  • LEF Future Center van Rijkswaterstaat
  • U Ned: samenwerking tussen gemeenten, provincie, ministeries, NS en ProRail maakt gezonde groei bereikbaar in de regio Utrecht
  • Noordzee2030: met veel en uiteenlopende organisaties werken aan een lange termijn visie
  • Basisscholen: afstemming tussen schooldirectie, leerkrachten en ouders
  • Aanbestedingsteam van aannemers: weten van elkaar waaraan je werkt