Mijn drijfveer:
Mensen een stap verder brengen.
De puzzel: mens – omgeving – (werk)afspraken inzichtelijk maken en, als dat kan, oplossen

Mijn uitgangspunt:
Dit lukt toekomstbestendig als er aandacht is voor de belangen van alle betrokkenen

Mijn werkwijze:
Uitbouwen wat goed gaat of ging, en dat waar mensen enthousiast van worden

Mijn rol: