Samenwerken is niet makkelijk, en veranderen met een groep al helemaal niet. Soms helpt het als iemand ‘van buiten’ meekijkt, luistert en vragen stelt die de groepsleden aan het denken zet.

Ik heb er plezier in om op een andere manier naar vraagstukken te kijken om zo, samen met de groep, tot een passende aanpak te komen die best eens heel anders kan zijn dan op het eerste gezicht logisch leek.

Concreet betekent dit dat ik:

  • kijk naar de ontwikkelingen in en om de groep;
  • samen met teamleden een plan maak;
  • dat plan mee uitvoer;
  • het traject volg en evalueer of het doel bereikt wordt.

Ik geloof in de uitspraak “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Daarom zoek ik graag naar alternatieve aanpakken die leiden naar het gewenste resultaat en die passen (of met opzet niet passen) bij de groep.

Een paar voorbeelden:

  • LEF Future Center van Rijkswaterstaat
  • U Ned: samenwerking tussen gemeenten, provincie, ministeries, NS en ProRail maakt gezonde groei bereikbaar in de regio Utrecht
  • Noordzee2030: met veel en uiteenlopende organisaties werken aan een lange termijn visie
  • Basisscholen: afstemming tussen schooldirectie, leerkrachten en ouders
  • Aanbestedingsteam van aannemers: weten van elkaar waaraan je werkt